Obezita u detí

Obezita patrí medzi vážne civilizačné diagnózy v krajinách celého sveta a výnimkou nie sú ani vekové skupiny detí od najmenšieho veku po pubertu. Práve detská obezita je obzvlášť riziková, pretože ak rodič nedá včas stopku jej rozvoju u svojho potomka, bude sa s ním táto diagnóza vliecť po celý život. Prináša so sebou ďalšie zdravotné komplikácie vrátane vážnych ochorení. 

Najdôležitejšie pre rodiča je rozoznať vznikajúcu obezitu u dieťaťa včas a nehanbiť sa poradiť s pediatrom. V nasledujúcom článku vám preto prinášame súhrn najdôležitejších medicínskych informácií. Povieme si, ako obezita u detí vzniká, kedy už je dieťa obézne a ako mu pomôcť, aby sa nadváhy zbavilo a bolo opäť zdravé.

Obezita u detí je alarmujúca aj na Slovensku

Nie nadarmo sme spomenuli v úvode článku, že dieťa, ktoré sa zbaví obezity, bude opäť zdravé. Mnoho rodičov u nás aj vo svete má zvyk nadváhu svojho dieťaťa bagatelizovať a zľahčovať. Je to pritom veľmi nebezpečný stav – detská obezita prebieha inak, než u dospelého a prináša aj mnohé špecifické riziká. Nepreháňame, ak ju označíme ako ochorenie, pretože skutočne ochorením je a vyžaduje citlivý prístup pod dohľadom odborníka.

Podľa najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií máme na Slovensku viac než 12 tisíc obéznych detí, ide však iba o deti oficiálne evidované s obezitou u všeobecných lekárov pre deti a dorast. Celkové čísla môžu byť omnoho vyššie – podľa prieskumu agentúry NMS Market Research môže mať až 20% celkového počtu detí do 14 rokov nadváhu, čo predstavuje asi 170-tisíc detí.

Obezita pritom postihuje čoraz mladšie ročníky detí a častejšie ňou trpia chlapci. Najviac obéznych chlapcov je už vo vekovej skupine od 6 do 14 rokov.

Ako sa určuje obezita u detí?

Hoci niekedy sa dá obezita rozoznať na prvý pohľad, nekritickí rodičia si ju nemusia všimnúť. Na pomoc by sme si mali vziať zaužívané výpočty hodnôt.

Všeobecne sa u dospelých na určenie obezity využíva známy parameter BMI (Body Mass Index), pri ktorom platí jednoduchý vzorec hmotnosť / výška v metroch na druhú. Do vzorca môže vstupovať aj vek a pohlavie, preto dobre poslúžia rôzne kalkulačky BMI. Ale u detí rátame tieto hodnoty inak. Keďže dieťa rastie, zdravá hodnota BMI sa v rôznom období môže meniť.

Preto vytvorili odborníci takzvané percentilové grafy, ktoré sú odlišné pre chlapcov a pre dievčatá a pre konkrétnu vekovú skupinu. Ak si nie ste istí, či vaše dieťa už spadá do skupiny nadváhy či obezity, takto to zistíte:

Zdroj: Ševčíková Ľ., Nováková J., Hamade J., et al. Percentilové grafy a antropometrické ukazovatele: Telesný vývoj detí a mládeže v SR. Úrad verejného zdravotníctva. 2004; s. 16-103. https://www.ruvzba.sk/poradne/Percentilove_grafy_SK_farba.pdf

 

Zadaním hodnoty BMI, ktorú ste dieťaťu vyrátali, do percentilového grafu konkrétnej vekovej skupiny, získate výslednú hodnotu. Tá potom určuje, či má vaše dieťa normálnu hmotnosť, alebo nadváhu. Zdravé hodnoty percentilu sú v rozmedzí od 25 do 75.

Percentil Hmotnosť dieťaťa
menej než 10 nízka
10 – 25 štíhla
25 – 75 normálna
75 – 90 robustná
90 – 97 nadváha
viac než 97 obezita
viac než 99 extrémna obezita

Napríklad: ak vaše dieťa váži 40 kilogramov a meria 120 centimetrov, jeho BMI vyrátate takto:

40 / 1,22 = 27,7

Desaťročný chlapec s týmto BMI sa podľa percentilových grafov nachádza v hladine 90 až 97 percentil, čo je nadváha.

Prečo sú deti obézne?

Keď rodičia zistia, že ich dieťa skutočne patrí do skupiny obéznych, majú sklon pripisovať to genetike. Gény však v skutočnosti majú len malý podiel na obezite u detí, tie najdôležitejšie príčiny sú najmä zlá strava a nedostatok pohybu. Čo všetko ešte môže mať vplyv na obezitu detí v rôznych vekových skupinách?

Obezita u predškolákov

Veľa ľudí netuší, že na rozvoj obezity u detí vplýva už ich prenatálny vývoj. Počas rastu embrya v tehotenstve má na jeho budúci život veľký vplyv životný štýl matky. Podľa výskumov medzi rizikové faktory v tehotenstve, ktoré môžu prispieť k obezite u dieťaťa, patrí fajčenie, zlé stravovacie návyky matky, stres, obezita u jedného alebo oboch rodičov, tehotenská cukrovka a ďalšie faktory.

Detská obezita vzniká inak, než tá u dospelých: už počas tehotenstva sa embryu tvoria tukové bunky. U detí s rizikovými faktormi a nadváhou sa môže vytvoriť príliš veľa tukových buniek, ktoré budú mať už po celý život. Naopak, ak priberá dospelý človek, dochádza u neho k zväčšovaniu už existujúcich tukových buniek.

Veľké tukové bunky, ktorých má dieťa navyše viac, sú aj hormonálne aktívne a vytvárajú napríklad aj väčšie množstvo ženského pohlavného hormónu estrogénu, ale aj stresového hormónu kortizolu. To všetko sú negatívne javy sprevádzajúce obezitu u najmenších detí.

Obezita u školákov

Počas školských rokov sú príčinou obezity u detí najmä zlé stravovacie návyky. Obezita detí sa začína v rodine, hoci mnoho rodičov si to nerado priznáva. Tak, ako sa stravujete vy, tak sa naučí stravovať aj vaše dieťa. Zvrátiť tento proces v dospelosti môže byť veľký problém. 

Samozrejme, obrovský vplyv má na to aj marketing a ponuka potravín: trhy vyspelých krajín sú priam presýtené sladkosťami a nezdravými snackami, ktorým odoláva ťažko aj dospelý, nie to ešte dieťa. Sladené nápoje, sladkosti, pochutiny, to všetko často úplne nahrádza normálne jedlo. V kombinácii s takmer nulovým pohybom je to strašidelná kombinácia.

Obezita u pubertálnych detí

Nedostatočný pohyb je často aj dôsledkom nadmerného využívania smartfónov, počítačových hier či neustáleho vylihovania pred televízorom. Tieto neduhy sa štartujú už u najmenších detí, ale v puberte si ich dieťa ešte viac upevňuje. V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným, ak sa nešťastný rodič snaží svoje dieťa vyhnať z izby od počítača či smartfónu na vzduch a motivovať ho k nejakému športu.

Ďalšou príčinou obezity u detí je zlý režim, ktorý je úzko spojený s vysedávaním pred obrazovkou. Hry a seriály sú pre deti mimoriadne pútavé a ak to rodičia neustriehnu, môžu deťom zabíjať nielen denný čas určený na pohybovú aktivitu, ale aj nočné hodiny. Nedostatok spánku a ponocovanie si telo musí kompenzovať a pýta si energiu v podobe chuti na ďalšie nezdravé kalorické potraviny. Začarovaný kruh sa uzatvára.

Aké riziká prináša detská obezita

Mnohí rodičia sa mylne domnievajú, že obezita u detí je len akási dočasná záležitosť, “obdobie”, z ktorého dieťa samo vyrastie. To je však veľký omyl. A tu sa dostávame k jednému z najväčších rizík detskej obezity – ak má dieťa nadváhu, je vysoko pravdepodobné, že z neho vyrastie obézny dospelý. Problémy súvisiace s tým si potom ponesie so sebou po celý život. Podľa mnohých odborných zistení, až 80% detí s obezitou bude obéznych aj v dospelosti.

A spolu s tým hrozí vysoké riziko rozvoja týchto diagnóz:

Srdcovo-cievne ochorenia

Obezita môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, čo zvyšuje riziko srdcových chorôb, mŕtvice a ďalších kardiovaskulárnych problémov. Deti s obezitou majú väčšie riziko vývoja koronárnych chorôb, ktoré môžu viesť k závažným srdcovým problémom vrátane infarktu myokardu.

Sklon k cukrovke

Deti s obezitou majú väčšie riziko vývoja cukrovky typu 2, ktorá je spojená so zhoršenou citlivosťou na inzulín a vysokou hladinou cukru v krvi.

Problémy dýchacích ciest

Obézne deti nezriedka chrápu. Je to tým, že obezita znižuje pohyblivosť hrudníka a pľúc. To môže viesť k problémom ako je obštrukčná spánková apnoe, ktorá spôsobuje prerušovaný spánok a dýchacie problémy. Ruka v ruke s tým kráčajú aj následky zlého spánku – u mnohých obéznych detí sa vyskytuje únava cez deň, nesústredenosť, alebo paradoxne naopak aj hyperaktivita.

Hormonálne výkyvy

Spomínaná zvýšená produkcia niektorých hormónov môže mať za následok neskoršie dospievanie u chlapcov následkom pôsobenia estrogénu. Telesné zmeny spojené s týmto javom sú označené ako pseudogynekomastia. U dievčat je zvýšené riziko rozvoja syndrómu polycystických vaječníkov, prvá menštruácia u nich prichádza v mladšom veku a býva často nepravidelná.

Za zmienku stojí aj nadmerná záťaž pre pohybový aparát, čo môže viesť k oslabeniu kĺbov a degeneratívnym zmenám. U obéznych detí sa môžu vyskytovať aj kožné problémy, ako sú strie z rozťahovania kože pri ukladaní tukového tkaniva, alebo zapareniny. A netreba pripomínať psychické následky, ktorým dieťa v dôsledku obezity môže čeliť: šikana v škole alebo nespokojnosť s vlastným vzhľadom a telom vedie často k rozvoju depresií a úzkostí. Dôsledkom môžu byť aj poruchy príjmu potravy.

Znie to všetko hrozne, však? Pritom ako rodičia chceme všetci pre svoje dieťa to najlepšie. Obezity sa samozrejme dá zbaviť aj v dospelosti, ale je to omnoho ťažšie, ak ňou trpíte už od detstva. Preto by mala byť nadváha u dieťaťa pre každého rodiča červeným výkričníkom – je treba začať konať. 

Čo robiť, keď je dieťa obézne

Už v najútlejšom veku potrebuje dieťa získať zdravé návyky: jesť nutrične hodnotné potraviny, ako je zelenina, ovocie, vláknina, dostatok bielkovín. Rovnako dôležitý je aj pohyb. Dieťa potrebuje vidieť vzor vo svojich rodičoch, preto je najlepšie, ak športuje celá rodina spolu. Je potrebné výrazne obmedziť fastfood, pochutiny, sladkosti a sladké nápoje.

Lepší jedálniček

Zdravé stravovacie návyky sa začínajú už po narodení. Zistilo sa napríklad, že ako prevencia obezity funguje dojčenie bábätka. Neskôr s príkrmami prichádzajú nové chute a práve vtedy je najlepší čas na zafixovanie správnych stravovacích návykov. Nenúťte dieťa jesť to, čo mu nechutí, no môžete postupne skúšať podávať mu zeleninu a ovocie aj viackrát. Detské chute sa menia a môže sa stať, že to, čo predtým nechcelo, mu časom zachutí.

Je taktiež veľmi dôležité, aby deti raňajkovali. Vedci objavili súvislosť medzi zvýšeným rizikom rozvoja obezity a vynechávaním raňajok u detí. Raňajky prispievajú k budovaniu správnych stravovacích návykov a malý organizmus po dlhom spánku nutne potrebuje energiu. Prvé jedlo dňa by malo byť kaloricky a nutrične bohaté.

Rozdelenie stravy u dieťaťa by počas dňa malo vyzerať asi takto:

  • 3 porcie čerstvej zeleniny,
  • 2 porcie ovocia,
  • bielkoviny – 2 porcie mäsa, rýb, strukovín či orechov, 2 porcie mliečnych výrobkov,
  • 5 porcií komplexných sacharidov – zemiaky, ryža, vločky, celozrnné pečivo.

Väčšinu nápojov u dieťaťa by mala tvoriť čistá voda, môžu piť aj mlieko, čaje, džúsy zriedené s vodou. Sýtené a sladené nápoje vrátane čistých koncentrovaných džúsov dieťaťu do jedálnička vôbec nezavádzajte. Neskôr by sa ich veľmi ťažko vzdávalo.

Mnohých rodičov zrejme trápi dilema, ako odradiť dieťa od jedenia sladkostí a fastfoodu, keď sú všade naokolo. Neprezradíme nič nové: vzťah k jedlu sa začína od malička. Ak sladkosti dieťaťu nebudete núkať ani kupovať, nezvykne si na ich chuť tak rýchlo. Sladkosti by ste v žiadnom prípade nemali používať ako motiváciu k poslušnosti, ani ich odopierať ako trest za neposlušnosť. Takisto by malo byť tabu pravidelné stravovanie sa vo fastfoodových reťazcoch.

V škôlkárskom veku sa dieťa s nezdravými dobrotami tak či tak zoznámi, nie je preto nutné ich démonizovať. Ideálny je otvorený a uvoľnený prístup v zmysle – sladkosť v malom množstve raz za čas neuškodí. 

Motivácia k pohybu a športovej aktivite

Ak je dieťa od malička neposedné, ako rodiča by vás to malo len tešiť. Každý pohyb je plus ako prevencia rozvoja obezity, no dieťa navyše musíme aj nabádať k pohybu. Postupne sa môže učiť všetky športy, ktoré zvládne, navyše je vhodné ho zamestnať aspoň 3 krát denne ľahkou pohybovou aktivitou. Prechádzky namiesto neustáleho rozvážania v aute, upratovanie hračiek, pomoc v domácnosti môžu byť aktivity, ktorými naučíte dieťa hýbať sa.

Neskôr počas školských rokov mu neupierajte snahu budovať si koníčky – ponúknite mu viacero možností, v akej pohybovej aktivite sa môže rozvíjať. Nadovšetko tu poslúži aktivita rodičov ako pozitívny vzor – ak jeden z rodičov športuje, dieťa sa k nemu vysoko pravdepodobne pridá a bude sa ho snažiť napodobniť.

Ak už dieťa trpí obezitou, je potrebné prispôsobiť mu pohybovú aktivitu vzhľadom na to, čo zvládne jeho organizmus. Nie je na škodu poradiť sa s pediatrom. Ešte väčšmi platí, že dieťa musí nájsť motiváciu vo vás. Športujte teda spoločne, pretože obezita je záležitosťou celej rodiny, nie len vášho dieťaťa.

Potrebuje dieťa výživové doplnky?

Bez ohľadu na to, či je dieťa obézne alebo má normálnu hmotnosť, jeho strava by mala byť vyvážená tak, aby obsahovala komplex vitamínov a minerálov dôležitých pre vývoj. U obéznych detí možno pozorovať nedostatok vitamínov rozpustných v tukoch, ako je vitamín A a D, ale veľmi dôležitý je tiež vápnik. Na ten sú bohaté mliečne výrobky, ktoré deťom často aj chutia. Ak však zistíte, že tieto, alebo aj ďalšie vitamíny dieťa nie je schopné získať z pestrého jedálnička, podávaním výživových doplnkov nič nepokazíte. 

Myslite na podporu kĺbov u detí

Ak je dieťa obézne, automaticky viac trpia aj kĺby. Ak sa začne viac hýbať, možno bude potrebovať aj vhodnú kĺbovú výživu. O podávaní akéhokoľvek výživového doplnku sa samozrejme poraďte s detským lekárom.

Aj u nás v Inca Collagen často dostávame otázku, či je vhodný kolagén pre deti. Prísna legislatíva nám v tejto oblasti neumožňuje odporúčať ho, pretože je to výživový doplnok určený pre dospelých. Našou povinnosťou je uvádzať, že nie je vhodný pre tehotné ženy a deti. Na druhej strane je potrebné povedať aj to, že ide o prírodnú bielkovinu z morských rýb. Inca Collagen vzniká enzymatickým štiepením morského kolagénu na kolagénové peptidy, ktoré už nijako neupravujeme a nedochucujeme. 

Kolagénové peptidy mikronizované do práškovej formy sú 100% čisté a majú maximálny potenciál účinkov. Sú biologicky aktívne, takže s nimi ľudské telo môže narábať ako s vlastnými látkami, využíva ich na stavbu nových molekúl kolagénu. Tak dochádza k lepšej syntéze kolagénu, ktorá môže byť u ľudí po tridsiatke, alebo s nadmernou záťažou, už oslabená.

Kolagén 4+1

Aj zvieratká potrebujú kolagén. Ku 4 baleniam Inca Collagenu získate 1ks Incapet Collagenu pre vášho domáceho miláčika ako darček. Pridajte mu kolagén do jeho obľúbeného krmiva a sledujte účinky.

U detí s nadváhou, ktoré práve začali cvičiť, by mohol Inca Collagen fungovať ako vhodná výživa na zaťažené kĺby. Počas dlhoročného pôsobenia sa nám už dokonca ozvali mnohí rodičia, ktorí tento náš kolagén podávali deťom s vysokou športovou záťažou, alebo problematickými kĺbami, s výbornými výsledkami. Ak si však nie ste istí, odporúčame poradiť sa s detským lekárom.

Absolútnym základom boja s obezitou u detí je vyvážený, zdravý jedálniček bez striktných obmedzení, ale s inak zostavenými potravinami. Menej rafinovaných produktov plných cukru a viac zeleniny a ovocia je tou primárnou zmenou v stravovaní.

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×