FuckUp Nights je séria pravidelných stretnutí, počas ktorých známe osobnosti hovoria nie o svojich úspechoch, ale naopak o veciach, ktoré sa im nepodarili. Ide o celosvetové hnutie pôvodne z Mexika, dnes sa koná každý mesiac vo viac ako 300 mestách z 84 krajín sveta. Prvý ročník FuckUp Nights Prague prebehol už v decembri 2014.

Stretnutia majú za cieľ predovšetkým osláviť neúspech ako úplne prirodzenú a prínosnú súčasť ľudského života. Z neúspechu sa treba poučiť a nechať si ním rozšíriť obzory. A o tom rozprávala aj Romana Ljubasová, zakladateľka Inca Collagen.

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×