Odborný časopis Medicus news publikoval autorský odborný materiál o dôležitosti kolagénu v ľudskom tele. Článok je dielom pani Dr. Tumovej, ktorá čerpala z viacerých zdrojov a poskytla svoj pohľad na problematiku.

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×