Zmyslom Charitatívnej aukcie živých vianočných stromčekov je pomoc.Tento ročník bola všetka naša snaha orientovaná na pomoc 6 ročnej Zojke Paličkovej, ktorá má diagnostikované mimoriadne vzácne ochorenie, Orofaciodigital syndróm typ I., ktorým trpia z celého Slovenska len 2 deti, a Zojka je jednou z nich. Napriek tomu je Zojka veselá, živá, má svojskú fantáziu a je to neskutočná bojovníčka.
Celý výťažok z aukcie je teda určený na úhradu nákladov na Zojkinu rehabilitáciu v centre Svetielko v Prešove, ktoré sa špecializuje na pomoc deťom s viacnásobným postihnutím. Najväčšou výhodou centra Svetielko je mimoriadne intenzívny a individuálny terapeutický program a rozsiahla starostlivosť, ktorá je poskytovaná nielen deťom ale vo forme poradenstva aj rodinám týchto detí.

V rámci hodnodtých cien a príspevkov do tomboly prispel Inca Collagen niekoľkými baleniami ako aj reklamnými predmetmi. Sme radi, že sme mohli aj takto pomôcť.

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×